T/76 er en forsøgsuniform der skulle findes disse gradsteg den forskel der er at den er konisk 

t (9).jpg (9064 byte) t (12).jpg (18682 byte) t (13).jpg (21619 byte)
Brigadegeneral Oberst Oberstløjtnant
t (14).jpg (25291 byte)
Major Kaptajn Premierløjtnant
t (2).jpg (15960 byte) t (11).jpg (18634 byte) t (1).jpg (15749 byte)
Flyverløjtnant af 1. grad løjtnant/Flyverløjtnant Seniorsergent af 1. grad
 

 

Seniorsergent Oversergent Sergent
t (8).jpg (10885 byte) t (7).jpg (12490 byte) t (6).jpg (11071 byte)
Værnepligtigsergent Korporal Værnepligtigkoporal
t (5).jpg (15499 byte) t (4).jpg (13874 byte) t (10).jpg (10459 byte)
Menig gruppefører Overkonstabel Af 1. Grad Overkonstabel 
t (3).jpg (8889 byte)
Konstabel Feltprovst Feltpræst
t.jpg (7231 byte)
Værnepligtigteolog