orken 001.jpg (15949 byte) orken 002.jpg (14819 byte) orken 003.jpg (16813 byte)
General Generalløjtnant Generalmajor
orken 011.jpg (7707 byte) orken 004.jpg (20768 byte)
Brigadegeneral Oberst Oberstløjtnant
Major Kaptajn Premierløjtnant
  orken 005.jpg (20352 byte)
Flyverløjtnant af 1. grad løjtnant/Flyverløjtnant Chefsergent
Seniorsergent Oversergent Sergent
orken 006.jpg (21831 byte)
Værnepligtigsergent Korporal Overkonstabel Af 1. Grad
Menig gruppefører
Overkonstabel
Menig gruppefører
Konstabel Menig gruppefører Menig gruppefører
orken 010.jpg (6120 byte) orken 009.jpg (5321 byte) orken 008.jpg (16803 byte)
Overkonstabel Af 1. Grad Overkonstabel  Konstabel
Sergentelev Feltprovst Feltpræst
Værnepligtigteolog Generalauditør Auditør
Auditørfuldmægtig Militærjuridiskrådgiver Musikdirigent
Musiker Overlæge Speciallæge
 
Reservelæge Afdelingssygeplejerske 1. Assistent
Sygeplejeassistent