Marine Hjemmeværnet Lommeskjolde.

       
 242 ØSTFYN 246 Nordvestfyn 365 Holmen 136 Sønderborg
 361 Isefjord Faaborg 114 Ålborg/hals Kvindeligt Marinekorps
 
250 Ringsted 362 Helsingør HVF 100 Musikkorps