Hjemmeværnets Lommeskjolde.
       
3209 Bråskov 4204 Ringe stor. 4204 Ringe lille.  8101 Vordingborg
 9125 Allerød-Birkerød HJVK 3531A 5316 Stevns lomme/baret mærke 9122 Hørsholm lille
9322 Hørsholm/Karlebo 2330A Grenaa 2127  Vigen HJVK 2400
     
PO Skanderborg