Hovedbeklædning.  
     
Div. Kasket Mærker fra Hæren Div. Kasket Mærker fra Flyvevåbnet  Div. Kasket Mærker fra Søværnet
Kaptajns Kasket  Flyvevåbnets Officer Kasket Søværnets Officer Kasket
M/69 Uniform Officer og Befalingsmænd Skråhue Til Flyvevåbnet Menig hue til Søværnet
Jæger Baret Hærens Flyvetjeneste MP Søværnet
Militær Politi Kamptropperne Baret Frømandskorpset
HJV Baret M/84 Kamphue M/60
M/44 M/58 Kamphue FN Baret
M/57 M/84 Bøllehat FN
 
M/02 De Danske Lotter.  
Udenlandske
     
USA USA Baret USA bøllehat
Tysk Baret Tysk Baret Tysk Baret
Tysk Tysk Kamphue Polsk Faldskærms Telegraf
Svensk kamphue Svensk kamphue Engelsk Bøllehat
Hollandsk Officers baret Hollandsk Sergent Baret Engelsk  Baret
 
Svensk Hjemmeværns baret Øst Tysk