Flyvevåbnets Lommeskjolde
 
Flyvevåbnets Officerskolen Flyvevåbnets Hundeskole ESK 544 ESK 590
 
Flyverstation Karup. Stinger.
1.Luftværnsmissilbatteri
Flyvevåbnets førings
og operationsstøtteskole