Flyvevåbnets stofmærker.
       
Mærke der er brugt ved træning
af F16 piloter.
     
  Fejl mærke der skulle have stået
FLHS men der står FLNS
  FFOS
    ESK 729 ESK 542
Luftværnsgruppe Luftværnsgruppe Danske Piloter i USA Våbenværkstedet
      ESK 541
       
   
  ESK 500