Hærens Gradstegn M/84

Officersgruppen.
M-84 (1).jpg (17813 byte) M-84.jpg (19265 byte) M-84 (2).jpg (16379 byte) M-84 (3).jpg (16891 byte)
Forsvars Chefen General Generalløjtnant Generalmajor
M-84 (4).jpg (21702 byte) M-84 (5).jpg (15201 byte) M-84 (6).jpg (22328 byte) major.jpg (13047 byte)
Brigadegeneral Oberst Oberstløjtnant Major
M-84 (7).jpg (14445 byte) M-84 (8).jpg (24769 byte) M-84 (9).jpg (24227 byte) hjeme 001.jpg (14314 byte)
Kaptajn Premierløjtnant Flyverløjtnant af 1. grad løjtnant/Flyverløjtnant
Sergentgruppen.
M-84 (10).jpg (34011 byte) M-84 (11).jpg (35661 byte) M-84 (12).jpg (37909 byte) M-84 (17).jpg (17013 byte)
Chefsergent Seniorsergent Oversergent Sergent
M-84 (16).jpg (30975 byte) M-84 (15).jpg (32172 byte) M-84 (14).jpg (32389 byte)  
Værnepligtigsergent Korporal Værnepligtig Korporal  
Konstabelgruppen.
M-84 (20).jpg (56521 byte) M-84 (19).jpg (57224 byte) M-84 (18).jpg (50915 byte) M-84 (21).jpg (53464 byte)
Overkonstabel Af 1. Grad
Menig gruppefører
Overkonstabel
Menig gruppefører
Konstabel Menig gruppefører Menig gruppefører
M-84 (39).jpg (28669 byte) M-84 (38).jpg (16449 byte) M-84 (37).jpg (26729 byte) M-84 (13).jpg (32286 byte)
Overkonstabel Af 1. Grad Overkonstabel  Konstabel Sergentelev
Gammel Gradsstruktur.  
M-84 (36).jpg (38002 byte) M-84 (35).jpg (31183 byte) M-84 (34).jpg (32737 byte)  
Seniorsergent af 1. Grad
Gammel
Seniorsergent af 2. grad
Gammel
Oversergent
Gammel
 
Gejstlige personer.  
M-84 (33).jpg (19385 byte) M-84 (32).jpg (14164 byte) M-84 (31).jpg (17262 byte)  
Feltprovst Feltpræst Værnepligtigteolog  
Forsvarets Auditørkorps.
M-84 (30).jpg (47114 byte) M-84 (29).jpg (22696 byte) M-84 (28).jpg (13905 byte) M-84 (40).jpg (23528 byte)
Generalauditør Auditør Auditørfuldmægtig Militærjuridiskrådgiver
Musik personel.    
M-84 (27).jpg (21992 byte) M-84 (26).jpg (21510 byte)    
Musikdirigent Musiker    
Funktionsafmærkning.
M-84 (25).jpg (38166 byte) M-84 (24).jpg (40573 byte) M-84 (23).jpg (38039 byte) M-84 (22).jpg (41017 byte)
Civil chef niveau
C 400
Civil Leder niveau
C 300
Civil Mellemleder niveau
C 200
Civil Manuelt niveau
C 100
M-84 (41).jpg (22421 byte) M-84 (42).jpg (15676 byte) M-84 (43).jpg (21309 byte)  
Overlæge Spiciallæge Reservelæge  
M-84 (45).jpg (24684 byte) M-84 (44).jpg (24821 byte) aaa.jpg (23590 byte)  
Ledende Afdelingssygeplejerske Afdelingssygeplejerske Sygeplejerske Assistent
Den mangler jeg !!!
 
Funktionsafmærkning Gammel.  
M-84 (46).jpg (25451 byte) M-84 (45).jpg (24684 byte) M-84 (44).jpg (24821 byte)  
Afdelingssygeplejerske 1. Assistent Sygeplejeassistent